Piaszczyste plaże wiślane na południe od Warszawy.
Interesting places
Motołódki na Wiśle
Motolodki on Vistula river
Zasady pływania
Sailing rules